Produkce / Výroba zařízení

 Technologie:                                        production                                             Produktion                       produkcja                                             

 Štípání betonových bloků             / Splitting concrete blocks /           / Aufteilen von Betonsteinen /     /rozdzielacz do betonu /

 Otloukání betonových výrobků     /   Scaling of concrete products /   / Gießen von Betonwaren /    

 Vibrolitá dlažba a obklady             /  WET CAST SYSTEMS /            

 Paletizace výrobků                       / Palletization concrete products / / Palettierung von Produkten /    /Paletyzacja produktów /

 Vakuová manipulace                    / Vacuum handling /                      / Vakuummanipulation /              / Obsługa próżni /

 Kalibrace  a broušení                    / Calibration concrete products /    / Kalibrierung und Schleifen /   / Kalibracja i szlifowanie /

 

 Dopravniky a ocelové konstrukce   / Conveyors /   / Förderer und Stahlkonstruktionen / Przenośniki i konstrukcje stalowe /